دانلود رایگان صدای آزار دهنده

دانلود صدای سوت آزار دهنده -صدای رو مخ- صدای گوش خراش- دانلود صدای نویز-دانلود صدای سوت در سر-صدای کشیدن ناخن روی تخته سیاه-صدای دست کشیدن روی شیشه-صدای سوت هواپیما


نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/04/30   |
بازدید
705 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای خراشیدن را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود صدای خراشیدن-دانلود صدای ساییدن-دانلود صدای تیز کردن و خراش دادندانلود افکت صدای خراشیدنبرای دانلود صداهای خراشیدن با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/07/11   |
بازدید
3,576 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای نویز را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود صدای نویز قوی-دانلود صدای نویز رایگان-دانلود افکت صوتی نویز رادیویی-صدای نویز صوت-دانلود صدای نویز اعصاب خورد کندانلود افکت صدای نویزبرای دانلود صداهای نویز با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/06/20   |
بازدید
8,872 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای خیلی بلند را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود گوش خراش ترین صدای دنیا-دانلود صدای سوت گوش خراش برای موبایل-چند مورد صدای گوش خراش-دانلود صدای فرکانس بالا-دانلود صدای گوش خراش فرکانس-دانلود صدای سوت اعصابدانلود صدای خیلی بلندبرای دانلود صداهای خیلی بلند با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/06/19   |
بازدید
3,103 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای خط و خش را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود صدای خط و خش-صدای خط و خش انداختن-کشیدن خط و خش-دانلود صدای خط و خش انداختن-صدای خط و خش mp3دانلود صدای خط و خش برای دانلود صداهای خط و خش با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/06/04   |
بازدید
7,017 بازدید

در این سایت میتوانید انواع افکت صدای فرکانس بالا را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود فرکانس 528 فرکانس معجزه-دانلود رایگان فرکانس ۵۲۸ هرتز-دانلود صدا با فرکانس 963-صدای فرکانس 528 هرتز-دانلود فرکانس 963 هرتز mp3دانلود صدای فرکانس بالابرای دانلود افکت صدای فرکانس بالا با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/06/04   |
بازدید
29,577 بازدید

در این سایت میتوانید انواع افکت صدای فراصوت را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود صدای فراصوت برای موش-دانلود صدای رو اعصاب-دانلود صدای دور کننده حشرات-دانلود صدای سوت گوش خراش برای موبایلدانلود صدای فراصوتبرای دانلود افکت صدای فراصوت با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/05/31   |
بازدید
4,274 بازدید

در این سایت میتوانید انواع افکت صدای کشیده شدن را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:افکت صدای کشیده شدن-افکت صدای کشیدن-دانلود افکت صدای کشیده شدنافکت صدای کشیده شدنبرای دانلود افکت صدای کشیده شدن با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:mary  |
تاریخ
23/05/05   |
بازدید
4,352 بازدید

در این سایت میتوانید انواع افکت صدای جیرینگ را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها: دانلود افکت صدای درخشش-دانلود افکت صدا رایگان-افکت صدای جادویی-دانلود افکت صوتی برای ساخت کلیپ-دانلود رایگان افکت صدای ترانزیشن-دانلود افکت های صدا برای یوتیوب رایگان
دانلود افکت صدای جیرینگ برای دانلود افکت صدای جیرینگ با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/05/02   |
بازدید
5,214 بازدید

در این سایت میتوانید انواع افکت صدای ترافیک را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای خیابان و ماشین-دانلود صدای ماشین ها-دانلود صدای بوق اتوبوس ها-صدای ماشین های در حال حرکت-دانلود صدای خیابان های تهران
دانلود افکت صدای ترافیکبرای دانلود صداهای ترافیک با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/05/02   |
بازدید
9,246 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای درد را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود افکت صدای فریاد مرد-دانلود افکت صدای ناله زن-افکت صدای مرد-افکت صدای اه کشیدن-صدای جیغ و فریاد دانلود افکت صدای دردبرای دانلود صداهای درد با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:parisa  |
تاریخ
23/05/01   |
بازدید
10,471 بازدید

در این سایت میتوانید انواع افکت صدای اخطار را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.

افکت ها:دانلود صدای اخطار-دانلود رایگان افکت صدای پاسخ درست و غلط -افکت صدای خطا -دانلود صدای جواب غلط -دانلود صدای هشدار خطر -دانلود صدای تیک غلط

صدای اخطاربرای دانلود صداهای افکت صدای اخطار با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/04/29   |
بازدید
18,766 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آژیر دزدگیر خانه را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود صدای آژیر قرمز -دانلود صدای آژیر خانه-دانلود صدای آژیر خطر ترسناک طولانیدانلود صدای آژیر دزدگیر خانهبرای دانلود صداهای آژیر دزدگیر خانه با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/04/28   |
بازدید
21,629 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای دعوا، جیغ و داد و فریاد را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود افکت صدای فریاد مرد-دانلود افکت صدای داد و فریاد زن-صدای داد زدن غمگین-افکت صدای عصبانیت-دانلود افکت صدای ناله زن-افکت صدای کمک خواستن-صدای جیغ و فریاد مردمدانلود افکت صدای دعوا و جیغبرای دانلود صداهای دعوا و جیغ با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:ahmad  |
تاریخ
23/04/27   |
بازدید
68,721 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای افکت موتور سنگین را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود صدای موتور سنگین ۱۳۰۰-دانلود صدای موتور سنگین برای زنگ موبایل-دانلود صدای کاتاف موتور سنگین-صدای وحشتناک موتور سنگین-دانلود صدای موتور سنگین برای زنگ موبایل-دانلود صدای موتور کراس-دانلود صدای موتور مسابقه ای-دانلود صدای موتور کراس دوزمانه-دانلود صدای کاتاف cb1300
heavy engineبرای دانلود صداهای صدای افکت موتور سنگین با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:ahmad  |
تاریخ
23/04/27   |
بازدید
3,382 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای افکت پارازیت را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود صدای پارازیت برای موبایل-دانلود صدای نویز قوی -دانلود صدای نویز دار برای کلاس انلاین -دانلود صدای نویز میکروفون طولانی -دانلود صدای نویز بیسیم
jamming soundبرای دانلود صداهای افکت پارازیت با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

خبرنامه ایمیلی
  • 312,355
  • 2,752,782
  • 73,352,789