دانلود رایگان صدای طبیعت

دانلود رایگان انواع صداهای طبیعت و محیط شامل صدای آب دریا،صدای جنگل بدون موسیقی،صدای پرندگان و مرغان دریایی مخصوص ریلکسیشن و خواب با کیفیت بالا و فرمت mp3


نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/11/26   |
بازدید
891 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای باتلاق را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود افکت صوتی راه رفتن در باتلاق-صدای محیط باتلاقدانلود صدای باتلاقبرای دانلود صداهای باتلاق با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/11/09   |
بازدید
2,891 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای نسیم ملایم را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای باد ملایم-دانلود رایگان صدای باد ملایم-افکت صدای نسیمدانلود صدای نسیم ملایم برای دانلود صداهای نسیم ملایم با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/11/07   |
بازدید
800 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای نخلستان را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود محیط نخلستان-صدای نخلستان-صدای درختان نخل-دانلود صدای طبیعت نخلستاندانلود صدای نخلستان برای دانلود صداهای نخلستان با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/10/23   |
بازدید
1,870 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای مزرعه گندم را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود صدای گندم زار-دانلود صدای باد در گندم زار-دانلود صدای مزرعه گندمدانلود صدای مزرعه گندمبرای دانلود صداهای مزرعه گندم با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/10/20   |
بازدید
2,287 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای جنگل در گات تلنت را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای جنگل در گات تلنت-زیباترین صدای جنگل در گات تلنتصدای جنگل در گات تلنتبرای دانلود صداهای جنگل در گات تلنت با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/10/16   |
بازدید
2,552 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای کوهستان را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود صدای باد در کوهستان-صدای هوای کوهستانی-دانلود صدای کوهستاندانلود صدای کوهستانبرای دانلود صداهای کوهستان با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/10/05   |
بازدید
998 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای باد پشت پنجره را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود افکت صدای باد پشت پنجره-دانلود افکت صدای باد و باران پشت پنجره-صدای باد تو پنجرهدانلود صدای باد پشت پنجره برای دانلود صداهای باد پشت پنجره با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/09/25   |
بازدید
2,130 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای سیل را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای سیل و طوفان-دانلود صدای سیلاب-دانلود صدای سیلاب ترسناکدانلود صدای سیلبرای دانلود صداهای سیل با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/09/18   |
بازدید
1,148 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای مرداب را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای آب مرداب-دانلود صدای زیر آبدانلود صدای مرداببرای دانلود صداهای مرداب با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/08/19   |
بازدید
12,923 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای شب را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای طبیعت در شب سه بعدی-صدای آرامش شب-دانلود صدای شب در شهر-صدای طبیعت در شب برای خوابدانلود افکت صدای شببرای دانلود صداهای شب با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/08/05   |
بازدید
1,541 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای غروب را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای آرامش غروب-دانلود صدای غروب طبیعتدانلود صدای غروببرای دانلود صداهای غروب با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/07/11   |
بازدید
1,858 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای باد سریع را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای باد و طوفان-صدای بادافکت صدای باد سریعبرای دانلود صداهای باد سریع با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/07/11   |
بازدید
1,458 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای زمستان را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای برف زیر پا-صدای برف آرام-صدای باد و کولاک-صدای راه رفتن روی برفافکت صدای زمستانبرای دانلود صداهای زمستان با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/07/10   |
بازدید
2,940 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای نم نم بارون را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای نم نم بارون بی کلام-صدای باران روی شیشه-صدای بارون بی کلامافکت صدای نم نم بارونبرای دانلود صداهای نم نم بارون با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/07/09   |
بازدید
4,057 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای پس زمینه طبیعت را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود صدای طبیعت بهاری-صدای طبیعت برای ریلکسیشن-دانلود صدای طبیعت جنگل پرندگان-دانلود صدای طبیعت برای خوابدانلود صدای پس زمینه طبیعتبرای دانلود صداهای پس زمینه طبیعت با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

خبرنامه ایمیلی
  • 312,355
  • 2,752,782
  • 73,352,789