دانلود رایگان صدای آموزشی


نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/04/15   |
بازدید
212 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش رنگ ها به انگلیسی را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:آموزش یادگیری رنگها به زبان انگلیسی برای کودکان-آموزش رنگ ها به انگلیسی-آموزش رنگ ها به انگلیسی با شعر برای کودکان-رنگ ها به انگلیسی با تلفظدانلود صدای آموزش رنگ ها به انگلیسیبرای دانلود صداهای آموزش رنگ ها به انگلیسی با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/03/16   |
بازدید
193 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش جذب ثروت را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود فایل صوتی جذب ثروت-پادکست صوتی جذب ثروت-مدیتیشن جذب ثروت با جملات تاکیدیدانلود صدای آموزش جذب ثروتبرای دانلود صداهای آموزش جذب ثروت با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/03/16   |
بازدید
199 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش اذان را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:آموزش اذان ساده-آموزش اذان ساده برای کودکان-فایل صوتی اذان و اقامه سوم ابتدایی-آموزش اذان برای کودکان-دانلود صدای اذان کودکانه صوتیدانلود صدای آموزش اذانبرای دانلود صداهای آموزش اذان با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/03/15   |
بازدید
411 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای درس فارسی اول صدای موج را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:درس صدای موج کلاس اول-روخوانی درس صدای موج کلاس اول-درس فارسی صدای موج اول دبستان-صدای آمورش درس فارسی اول صدای موجدانلود صدای درس فارسی اول صدای موجبرای دانلود صداهای درس فارسی اول صدای موج با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/03/15   |
بازدید
1,179 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای ریدینگ درس اول زبان یازدهم را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:ریدینگ درس اول زبان یازدهم-فایل صوتی زبان یازدهم درس اول-دانلود فایل صوتی زبان یازدهم درس اول-صدای آموزش ریدینگ درس اول زبان یازدهم دانلود صدای ریدینگ درس اول زبان یازدهمبرای دانلود صداهای ریدینگ درس اول زبان یازدهم با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/03/13   |
بازدید
357 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای مکالمه درس اول زبان هشتم را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای آموزش مکالمه درس اول زبان هشتم-مکالمه درس اول زبان هشتم صوتی-مکالمه درس اول زبان هشتم-تلفظ درس اول زبان هشتم-مکالمه درس اول زبان هشتم با تلفظدانلود صدای مکالمه درس اول زبان هشتمبرای دانلود صداهای مکالمه درس اول زبان هشتم با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/03/13   |
بازدید
194 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای مکالمه درس اول زبان نهم را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:روخوانی درس اول زبان نهم-تلفظ درس اول زبان نهم-دانلود فایل صوتی درس اول زبان نهم-صدای آموزش مکالمه درس اول زبان نهم-تلفظ درس اول زبان نهم صوتیدانلود صدای مکالمه درس اول زبان نهمبرای دانلود صداهای مکالمه درس اول زبان نهم با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/03/08   |
بازدید
478 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش نشانه تشدید را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:آموزش تشدید در قرآن برای کودکان-آموزش نشانه تشدید با شعر-داستان برای تدریس تشدید-شعر نشانه تشدیددانلود صدای آموزش نشانه تشدیدبرای دانلود صداهای آموزش نشانه تشدید با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/03/01   |
بازدید
158 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش صدای ضمه را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:تدریس ضمه برای کودکان-آموزش حرکت کوتاه ضمه-آموزش ضمه کشیده-طرح درس ضمهدانلود آموزش صدای ضمهبرای دانلود صداهای آموزش صدای ضمه با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/03/01   |
بازدید
355 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش خود هیپنوتیزم استاد سالم جعفری را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:آموزش خود هیپنوتیزم صوتی-فایل صوتی خودهیپنوتیزم-خود هیپنوتیزم صوتی خیلی قوی-آموزش خود هیپنوتیزم استاد سالم جعفریدانلود صدای آموزش خود هیپنوتیزم استاد سالم جعفریبرای دانلود صداهای آموزش خود هیپنوتیزم استاد سالم جعفری با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/03/01   |
بازدید
350 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش کسره را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:آموزش کسره برای کودکان-آموزش صدای کوتاه کسره-آموزش کسره کشیدهدانلود صدای آموزش کسرهبرای دانلود صداهای آموزش کسره با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/03/01   |
بازدید
265 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش فتحه را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:آموزش فتحه به کودکان-طرح درس فتحه برای کودکان-آموزش فتحهدانلود صدای آموزش فتحهبرای دانلود صداهای آموزش فتحه با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/17   |
بازدید
339 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش نشانه یـ ی را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:تدریس نشانه ی ی-شعر نشانه ی-آموزش نشانه ی پیش دبستانی-تدریس نشانه ی غیر آخر ی آخر-داستان نشانه ی ی کلاس اولدانلود صدای آموزش نشانه یـ ی برای دانلود صداهای آموزش نشانه یـ ی با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/16   |
بازدید
332 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش نشانه و را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:تدریس نشانه واو-آموزش حرف واو کلاس اول-آموزش نشانه واو-آموزش نشانه واو برای پیش دبستانی-شعر نشانه ودانلود صدای آموزش نشانه وبرای دانلود صداهای آموزش نشانه و با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/16   |
بازدید
433 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آموزش نشانه مـ م را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:تدریس خلاق نشانه م-شعر نشانه م-تدریس نشانه م-آموزش حرف م کلاس اولدانلود صدای آموزش نشانه مـ مبرای دانلود صداهای آموزش نشانه مـ م با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

خبرنامه ایمیلی
  • 312,355
  • 2,752,782
  • 73,352,789