دانلود رایگان صدای اشیا

افکت صدای افتادن اشیا-افکت صدای قطع شدن تلفن-صدای چرخ خیاطی-افکت صدای بیسیم


نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/04/19   |
بازدید
1,170 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای کلید روشن خاموش لامپ را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود افکت صدای خاموش و روشن کردن لامپ-افکت صدای کلید خاموش-افکت صدا روشن و خاموش کردن لامپدانلود صدای کلید روشن خاموش لامپ برای دانلود صداهای کلید روشن خاموش لامپ با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/04/19   |
بازدید
653 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای ای لاو یو عروسک را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای ای لاو یو گفتن عروسک-صدای عروسک میگه آی لاو یو-صدای ای لاو یو عروسکدانلود صدای ای لاو یو عروسکبرای دانلود صداهای ای لاو یو عروسک با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/03/11   |
بازدید
888 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای کاتر را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود افکت صدا برش با کاتر-صدای بریدن با کاتردانلود افکت صدای کاتربرای دانلود صداهای کاتر با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/03/11   |
بازدید
713 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای طناب را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:افکت صدای طناب و ریسمان-صدای طناب-دانلود افکت صدای طناب-صدای کش آمدن طنابدانلود افکت صدای طناببرای دانلود صداهای طناب با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/29   |
بازدید
1,433 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای دستگاه بارکد خوان را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:افکت صدای اسکن دستگاه بارکد خوان-صدای بارکد خوان-صدای دستگاه بارکد خوان فروشگاهدانلود افکت صدای دستگاه بارکد خوانبرای دانلود صداهای دستگاه بارکد خوان با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/22   |
بازدید
946 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای ماهیگیری را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود افکت صدای قرقره ماهیگیری-دانلود افکت صدای ماهیگیری-صدای کلاج چرخ ماهیگیریدانلود افکت صدای ماهیگیریبرای دانلود صداهای ماهیگیری با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/15   |
بازدید
1,162 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای تراشیدن مداد را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:افکت صدا تراشیدن مداد-دانلود افکت صوتی تراش مداد-دانلود صدای مداد تراشدانلود صدای تراشیدن مدادبرای دانلود صداهای تراشیدن مداد با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/15   |
بازدید
1,070 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای بر زدن پاسور را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود افکت صدا بر زدن پاسور-افکت صدای ورق زدن کارت-صدای بر زدن پاسور خفندانلود صدای بر زدن پاسوربرای دانلود صداهای بر زدن پاسور با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/10   |
بازدید
464 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای پازل را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:افکت صوتی بازی پازلی-صدای پازل-دانلود افکت صوتی بازی پازلدانلود صدای پازلبرای دانلود صداهای پازل با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/10   |
بازدید
701 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای قوطی قرص را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:افکت صدای قرص-افکت صوتی صدای قوطی قرص-صدای قوطی قرصدانلود صدای قوطی قرصبرای دانلود صداهای قوطی قرص با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/08   |
بازدید
579 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای بازی دومینو را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود فایل صدای ریختن دومینو-دانلود افکت صدای domino-صدای بازی دومینودانلود صدای بازی دومینوبرای دانلود صداهای بازی دومینو با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/02   |
بازدید
2,073 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای کلیک موس را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود صدای موس کامپیوتر-دانلود افکت صوتی دابل کلیک موس-دانلود افکت صدای کلیک موس-افکت صوتی رایگان صدای کلیک موسدانلود افکت صدای کلیک موسبرای دانلود صداهای کلیک موس با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/01/13   |
بازدید
1,141 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای چیدن وسایل را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود افکت صدای گذاشتن اشیاء-دانلود صدای مرتب کردن وسایل-دانلود صدای جا به جا کردن اشیادانلود صدای چیدن وسایل برای دانلود صداهای چیدن وسایل با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/01/13   |
بازدید
1,009 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای دستمال کاغذی را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:افکت صدا جعبه دستمال کاغذی-افکت صدا دستمال کاغذی-افکت صدای دستمال کاغذی و دستمال توالت-دانلود افکت صوتی پاره کردن دستمال توالتدانلود افکت صدای دستمال کاغذی برای دانلود صداهای دستمال کاغذی با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/01/13   |
بازدید
530 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای تی کشیدن را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای تی کشیدن سالن-صدای تی زدن سرامیک-دانلود افکت صدای تیدانلود صدای تی کشیدنبرای دانلود صداهای تی کشیدن با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

خبرنامه ایمیلی
  • 312,355
  • 2,752,782
  • 73,352,789