دانلود رایگان صدای انسان

دانلود رایگان انواع افکت صدای انسان-افکت صدای حرف زدن دختر، پسر، زن، مرد و مردم-افکت صدای حرف زدن فارسی نامفهوم-افکت صدای خوشحالی-صدای هیس گفتن-صدای ساکت


نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/24   |
بازدید
168 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای غلامرضا رهبر را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای شهید غلامرضا رهبر-صدای ماندگار غلامرضا رهبر-صدای غلام رضا رهبر خبرنگاردانلود صدای غلامرضا رهبربرای دانلود صداهای غلامرضا رهبر با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/01/23   |
بازدید
1,232 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای حرف زدن زیر آب را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای حرف زدن زیر آب-حرف زدن در آب صوتی-افکت صوتی صدای حرف زدن زیر آبدانلود صدای حرف زدن زیر آببرای دانلود صداهای حرف زدن زیر آب با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/01/07   |
بازدید
541 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای شهید حسن باقری را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای شهید حسن باقری-سخنان شهید حسن باقریدانلود صدای شهید حسن باقریبرای دانلود صداهای شهید حسن باقری با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/01/07   |
بازدید
432 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای بیسیم حاج احمد متوسلیان را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:مکالمات بیسیم احمد متوسلیان-صدای احمد متوسلیاندانلود صدای بیسیم حاج احمد متوسلیانبرای دانلود صداهای بیسیم حاج احمد متوسلیان با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/01/07   |
بازدید
326 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای شهید مهدی باکری را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای شهید باکری قبل از شهادت-صدای آخرین مکالمه شهید باکریدانلود صدای شهید مهدی باکریبرای دانلود صداهای شهید مهدی باکری با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/12/12   |
بازدید
936 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای اسنیف را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای اسنیف کردن-صدای استعمال از بینی-دانلود صدای اسنیفدانلود صدای اسنیفبرای دانلود صداهای اسنیف با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/12/08   |
بازدید
546 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای ماساژ را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:افکت صدا ماساژ-افکت صداهای ماساژور-صدای ماساژ دادندانلود افکت صدای ماساژ برای دانلود صداهای ماساژ با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/12/05   |
بازدید
1,075 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای دهان asmr را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:اسمر صدای دهان ایرانی-افکت صدای دهان asmr-دانلود صدای دهاندانلود صدای دهان asmrبرای دانلود صداهای دهان asmr با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/11/30   |
بازدید
1,071 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای ارتا عاشقتم عاشقتم عاشقتم را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای عاشقتم عاشقتم عاشقتم ربکا و آرتا-ویس عاشقتم عاشقتم عاشقتم بیا پس بمون با من-صدای عاشقتم عاشقتم عاشقتم با صدای دختردانلود صدای ارتا عاشقتم عاشقتم عاشقتمبرای دانلود صداهای ارتا عاشقتم عاشقتم عاشقتم با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/11/30   |
بازدید
749 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای آقای شیروانی را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای خاطرات جبهه آقای شیروانی-صدای آقای شیروانی-گلچین صدای آقای شیروانیدانلود صدای آقای شیروانیبرای دانلود صداهای آقای شیروانی با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/11/29   |
بازدید
1,039 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای اگه الان بهت زنگ میزد چی بهش میگفتی را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:ویس اگه الان بهت زنگ میزد-صدای اگه الان بهت زنگ میزد چی میگفتی-صدای کاش انقدر زود نمیرفتدانلود صدای اگه الان بهت زنگ میزد چی بهش میگفتیبرای دانلود صداهای اگه الان بهت زنگ میزد چی بهش میگفتی با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/11/28   |
بازدید
975 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای اوف را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود افکت صدای اوف-افکت صدا اووف-دانلود صدای oofدانلود افکت صدای اوفبرای دانلود صداهای اوف با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/11/28   |
بازدید
434 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای اوپس را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:افکت صدای اوپس-دانلود افکت صدای oopsدانلود افکت صدای اوپسبرای دانلود صداهای اوپس با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/11/26   |
بازدید
386 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای باب راس را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای باب راس-دانلود صدای نقاشی باب راسدانلود صدای باب راس برای دانلود صداهای باب راس با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/11/20   |
بازدید
886 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای شعار زن زندگی آزادی را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:شعار زن زندگی آزادی-صدای شعار زن زندگی آزادی-صدای شعار دادن زن زندگی آزادیدانلود صدای شعار زن زندگی آزادیبرای دانلود صداهای شعار زن زندگی آزادی با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

خبرنامه ایمیلی
  • 312,355
  • 2,752,782
  • 73,352,789