دانلود رایگان صدای ترسناک

دانلود رایگان انواع افکت صداهای ترسناک جن، شب، مومو، خنده، جیغ، مردو… با فرمت mp3


نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/09   |
بازدید
908 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای ترسناک کاراکتر ارباب تاریکی را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود افکت صوتی کاراکتر بازی ارباب تاریکی-صدای بازی ارباب تاریکی-صدای ترسناک بازی ارباب تاریکیدانلود صدای ترسناک کاراکتر ارباب تاریکیبرای دانلود صداهای ترسناک کاراکتر ارباب تاریکی با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/12/10   |
بازدید
1,016 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای هالووین را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود افکت صدای halloween-دانلود افکت صدای ترنزیشن ترسناک هالووین-دانلود افکت صوتی هیولاهای هالوویندانلود افکت صدای هالووینبرای دانلود صداهای هالووین با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/11/25   |
بازدید
5,114 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای شیطان را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:افکت صدا شیطان-دانلود صدای شیطانی ترسناک-صدای شیطان برای ترساندن بچه هادانلود افکت صدای شیطان برای دانلود صداهای شیطان با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/11/13   |
بازدید
3,426 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای هاگی واگی را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای هاگی واگی-صدای وحشتناک هاگی واگی-صدای ترسناک ترین هاگی واگیدانلود صدای هاگی واگیرای دانلود صداهای هاگی واگی با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/10/24   |
بازدید
1,847 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای حرف زدن جن را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود افکت صدای حرف زدن جن-صدای جن در قبرستان صوتی-صدای ترسناک جن سه بعدی-صدای حرف زدن جندانلود صدای حرف زدن جنبرای دانلود صداهای حرف زدن جن با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/10/20   |
بازدید
8,174 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای گرنی را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود آهنگ گرنی-صدای ترسناک گرنی برای ترساندن-دانلود آهنگ گرنی ترسناکدانلود صدای گرنیبرای دانلود صداهای گرنی با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/10/07   |
بازدید
20,427 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای عمو اسکندر را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای اسکندر ترسناک-عمو اسکندر ترسناک-صدای اسکندر برای ترساندن بچه هادانلود صدای عمو اسکندربرای دانلود صداهای عمو اسکندر با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/09/19   |
بازدید
1,836 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای استرس زا را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود اهنگ ترسناک استرس زا-افکت صوتی استرس زادانلود افکت صدای استرس زابرای دانلود صداهای استرس زا با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/09/19   |
بازدید
1,383 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای توهم زا را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:اهنگ توهم زا ترسناک-صدای توهم زادانلود صدای توهم زا برای دانلود صداهای توهم زا با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/09/02   |
بازدید
6,249 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای جادوگر را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:آهنگ خنده جادوگر-اهنگ ترسناک جادوگر-صدای جادوگردانلود صدای جادوگربرای دانلود صداهای جادوگر با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/08/27   |
بازدید
3,936 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای راه رفتن غول را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای قدم برداشتن غول-صدای حرکت غول واقعی-صدای راه رفتن هیولادانلود صدای راه رفتن غولبرای دانلود صداهای راه رفتن غول با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/08/08   |
بازدید
26,783 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای گولاخ کسن را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:گولاخ کسن ترسناک قدیمی-گولاخ کسن خنده داردانلود صدای گولاخ کسنبرای دانلود صداهای گولاخ کسن با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/08/05   |
بازدید
3,148 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای عذاب قبر را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود صدای شب اول قبر-دانلود صدای عذاب قبر-دانلود صدای مردگاندانلود صدای عذاب قبربرای دانلود صداهای عذاب قبر با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/08/04   |
بازدید
4,484 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای عجیب ترسناک را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای ترسناک جن-صدای ترسناک برای ترساندن-صدای ترسناک شب-صدای فوق العاده ترسناک صوتیدانلود صدای عجیب ترسناکبرای دانلود صداهای عجیب ترسناک با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/07/13   |
بازدید
1,535 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای ریزش کوه را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:افکت صدای قل خوردن سنگ-صدای ریزش کوهدانلود صدای ریزش کوهبرای دانلود صداهای ریزش کوه با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

خبرنامه ایمیلی
  • 312,355
  • 2,752,782
  • 73,352,789