دانلود رایگان صدای جنگی

دانلود رایگان انواع افکت زیر صدای جنگی، صدای موشک جنگی،صدای جنگ ایران و عراق، صدای جنگ جهانی دوم، دانلود صدای خمپاره و انفجار، صدای جنگ های قدیمی، صدای بمباران هوایی و… با فرمت mp3


نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/08   |
بازدید
512 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای سلاح های آینده را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:افکت صوتی سلاح های آینده-افکت صدا سلاح های آینده-مجموعه افکت صوتی سلاح های آینده-افکت صدا سلاح جنگی آینده-صدای تفنگ آیندهدانلود افکت صدای سلاح های آیندهبرای دانلود صداهای سلاح های آینده با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/08/13   |
بازدید
9,035 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای جبهه دفاع مقدس را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود صدای جنگ های قدیمی-دانلود صدای خمپاره و انفجار-صدای جبهه دفاع مقدس-صدای جنگ ایراندانلود صدای جبهه دفاع مقدسبرای دانلود صداهای جبهه دفاع مقدس با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/07/10   |
بازدید
17,455 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای رگبار مسلسل رایگان را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای تیراندازی-صدای رگبار کلاش-صدای جنگدانلود صدای رگبار مسلسل رایگانبرای دانلود صداهای رگبار مسلسل رایگان با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/07/09   |
بازدید
4,499 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای جت جنگی را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای جنگنده اف 14-صدای جت در تهران-صدای غرش جت جنگنده-صدای وحشتناک جت جنگندهدانلود صدای جت جنگی برای دانلود صداهای جت جنگی با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/07/06   |
بازدید
2,408 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای شلیک ضد هوایی را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود صدای شلیک-صدای شکلیک در شب-دانلود صدای ضد هوایی شلیک-صدای شلیک ضد هواییدانلود صدای شلیک ضد هواییبرای دانلود صداهای شلیک ضد هوایی با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/06/13   |
بازدید
5,660 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای جنگنده اف 14 را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای جنگنده اف 14-صدای هواپیما جنگنده-افکت صدای داخل هواپیما-صدای اف 14صدای جنگنده اف 14برای دانلود صداهای جنگنده اف 14 با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:ahmad  |
تاریخ
23/06/05   |
بازدید
2,034 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای پدافند هوایی را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها: دانلود صدای آژیر خطر جنگ جهانی دوم-دانلود صدای آژیر خطر برای موبایل-دانلود صدای آژیر انقلاب-دانلود آژیر وضعیت قرمز-آژیر حمله هوایی جنگ جهانی دوم-دانلود صدای آژیر خطر ترسناک-صدایی که هم اکنون میشنوید آژیر قرمز-آژیر حمله هوایی زمان جنگ
دانلود صدای پدافند هوایی mp3برای دانلود صداهای پدافند هوایی با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:faramarz  |
تاریخ
23/05/15   |
بازدید
79,590 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای حمله هوایی را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها: آژیر حمله هوایی زمان جنگ-دانلود صدای آژیر خطر زمان جنگ ایران و عراق-صدای آژیر خطر جنگ در تهران-آژیر حمله هوایی ایران-دانلود صدای آژیر خطر جنگ جهانی دوم-صدای آژیر حمله هسته ای-دانلود صدای آژیر خطر ترسناک-آژیر حمله هوایی جنگ جهانی دوم
دانلود صدای حمله هوایی mp3برای دانلود صدای حمله هوایی با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/05/14   |
بازدید
1,353 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای موتور جت جنگی را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود صدای جت جنگی-صدای جت در تهران-صدای وحشتناک جت جنگیدانلود صدای موتور جت جنگیبرای دانلود صدای موتور جت جنگی با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/05/11   |
بازدید
7,454 بازدید

در این سایت میتوانید انواع افکت صدای شیپور جنگ را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:زیباترین صدای شیپور-صدای ساز شیپور-صدای بوق جنگ-آهنگ شیپور جنگ-صدای شیپور ورود پادشاه
دانلود افکت صدای شیپور جنگبرای دانلود صداهای شیپور جنگ با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/05/10   |
بازدید
6,096 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای تانک را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای توپ و تانک جبهه-صدای شنی تانک های چیفتن-دانلود صدای تیراندازی و انفجار-صدای شلیک توپ جنگی-دانلود صدای شلیک توپ-صدای انفجار تانکدانلود صدای تانکبرای دانلود صداهای تانک با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/05/05   |
بازدید
5,456 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای بوم را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:-افکت صدای ضربه-دانلود افکت صدا رایگان-افکت صدای هیجانی-دانلود افکت صوتی برای ساخت کلیپدانلود افکت صدای بومبرای دانلود صداهای بوم با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:siavashnt  |
تاریخ
23/05/01   |
بازدید
10,085 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای موشک را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای موشک و بمباران-صدای موشک سوتی-صدای موشک و انفجار-دانلود صدای شمارش معکوس پرتاب موشکدانلود افکت صدای موشک mp3 (بیشتر…)

نویسنده
توسط:ahmad  |
تاریخ
23/04/28   |
بازدید
6,926 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای 3 بعدی جنگ را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها: صدای 3 بعدی جنگ-صدای جنگ و گلوله دفاع مقدس-دانلود صدای جنگ های قدیمی-دانلود صدای خمپاره و انفجار-دانلود صدای جنگ دفاع مقدس-صدای جنگ ایران-صدای جنگ ایران و عراق
دانلود صدای 3 بعدی جنگ برای دانلود صداهای 3 بعدی جنگ با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/04/28   |
بازدید
8,091 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای جنگ را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود صدای جنگ های قدیمی-صدای جنگ ایران-دانلود صدای شلیک گلوله mp3-افکت صدای جنگ ایران و عراق-صدای جنگ جهانی دوم-دانلود صدای بمباران هوایی-صدای جنگ-دفاع مقدس-صدای جنگ شمشیرافکت صدای جنگبرای دانلود صداهای جنگ با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

خبرنامه ایمیلی
  • 312,355
  • 2,752,782
  • 73,352,789