دانلود رایگان صدای حشرات

دانلود رایگان انواع افکت صداهای حشرات در شب، در جنگل شامل صدای جیرجیرک، سوسک،مگس،زنبور، پشه و… با فرمت mp3


نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/08/30   |
بازدید
1,330 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای کرم شب تاب را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای زنگ گوشی کرم شب تاب-آهنگ کرم شب تاب-صدای کرم شب تاب در شبدانلود صدای کرم شب تاببرای دانلود صداهای کرم شب تاب با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/06/18   |
بازدید
31,207 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای دور کننده حشرات را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:فرکانس فراری دهنده موش و حشرات-فرکانس دور کننده حشرات-دور کننده پشه و حشرات(امواج فراصوت)-فرکانس صدای ضد پشه-فرکانس دور کننده سوسکدانلود صدای دور کننده حشراتبرای دانلود صداهای دور کننده حشرات با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/05/23   |
بازدید
1,114 بازدید

در این سایت میتوانید انواع افکت صدای کرم ابریشم را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای کرم ابریشم-دانلود صدای کرم ابریشم-افکت صدای کرم ابریشم-صدای کرم ابریشم دانلود صدای کرم ابریشمبرای دانلود افکت صدای کرم ابریشم با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/05/23   |
بازدید
3,474 بازدید

در این سایت میتوانید انواع افکت صدای پروانه را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود صدای بال زدن پروانه-دانلود صدای زیبای پروانه-صدای بال پروانه-صدای پرواز کردن پروانه-دانلود افکت صدای پروانهدانلود صدای پروانهبرای دانلود افکت صدای پروانه با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/05/23   |
بازدید
1,958 بازدید

در این سایت میتوانید انواع افکت صدای ملخ را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود صدای حشرات-صدای ملخ-دانلود صدای ملخ-صدای ملخ ها-افکت صدای ملخدانلود صدای ملخبرای دانلود افکت صدای ملخ با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/05/23   |
بازدید
1,623 بازدید

در این سایت میتوانید انواع افکت صدای هزارپا را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود صدای هزارپا-صدای هزارپا-افکت صدای هزارپادانلود صدای هزارپابرای دانلود افکت صدای هزارپا با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/05/22   |
بازدید
2,726 بازدید

در این سایت میتوانید انواع افکت صدای عقرب را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای عقرب-افکت صدای عقرب-دانلود صدای عقرب-دانلود افکت صدای عقربدانلود صدای عقرببرای دانلود افکت صدای عقرب با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:ahmad  |
تاریخ
23/05/11   |
بازدید
2,168 بازدید

در این سایت میتوانید انواع افکت صدای کفشدوزک را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.

صدای کفشدوزکبرای دانلود صداهای کفشدوزک با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:faramarz  |
تاریخ
23/05/06   |
بازدید
2,825 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای عنکبوت را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها: جامپ اسکر عنکبوت-عنکبوتها-با عنکبوت-عنکبوت بزرگ در خانه

دانلود صدای عنکبوت mp3

برای دانلود صداهای عنکبوت با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:faramarz  |
تاریخ
23/05/06   |
بازدید
2,517 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای حلزون را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها: دانلود آهنگ حلزون بی صدا-اهنگ شاپرک و حلزون با گیتار-صدای حلزون باب اسفنجی-متن آهنگ شاپرک و حلزون-صدای کاشت حلزون-صدای خوردن حلزون

دانلود صدای حلزون mp3

برای دانلود صدای حلزون با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/05/05   |
بازدید
1,545 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای مانتیس را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها: دانلود صدای حشرات برای موبایل-دانلود صدای فراصوت برای مانتیس-دانلود صدای فرکانس بالادانلود صدای مانتیسبرای دانلود صداهای مانتیس با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/05/05   |
بازدید
10,825 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای مورچه را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای مورچه-صدای مورچه چطوری است-جیغ زدن مورچه-صدای ملکه مورچه ها-صدای حنجره مورچهدانلود صدای مورچهبرای دانلود صداهای مورچه با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/05/05   |
بازدید
1,413 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای خرخاکی را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود صدای حشرات برای موبایل-دانلود صدای خرخاکی فرکانس بالا-صدای حرکت خرخاکیدانلود صدای خرخاکیبرای دانلود صداهای خرخاکی با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:ahmad  |
تاریخ
23/04/28   |
بازدید
1,947 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای موریانه را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای موریانه در حال خوردن چوب-صدای موریانه چگونه است-صدای جویدن موریانه-صدای خوردن چوب توسط موریانه
صدای موریانهبرای دانلود صداهای موریانه با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:ahmad  |
تاریخ
21/05/18   |
بازدید
43,520 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای واقعی هیس هیس سوسک حشره را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای سوسک در شب-صدای سوسک چگونه است-صدای خنده دار سوسک-صدای سوسک پرنده بالدار-صدای سوسک کوهی-صدای سوسک ماده و نر-صدای صداي سوسك برای زنگ موبایل اسمس sms-صدای سوسک حمام-صدای حشرات در جنگل
صدای سوسکبرای دانلود صدای سوسک ها با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

خبرنامه ایمیلی
  • 312,355
  • 2,752,782
  • 73,352,789