دانلود رایگان صدای دعا و زیارت

دانلود رایگان انواع افکت صدای دعا و زیارت با فرمت mp3


نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/19   |
بازدید
58 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای زیارت امام حسن مجتبی را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:زیارت امام حسن مجتبی صوتی-دعای امام حسن مجتبی-زیارت امام حسن مجتبی با صوت زیبادانلود صدای زیارت امام حسن مجتبیبرای دانلود صداهای زیارت امام حسن مجتبی با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/19   |
بازدید
39 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای زیارت امام هادی را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:زیارت کوتاه امام هادی-زیارت نامه امام هادی صوتی-صدای زیارت امام هادیدانلود صدای زیارت امام هادیبرای دانلود صداهای زیارت امام هادی با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/14   |
بازدید
32 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای زیارت امام جواد را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:زیارت امام جواد صوتی-زیارت مختصر امام جواد-صدای زیارت مخصوص امام جواددانلود صدای زیارت امام جوادبرای دانلود صداهای زیارت امام جواد با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/14   |
بازدید
45 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای زیارت امام جعفر صادق را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:زیارت امام صادق صوتی-نماز زیارت امام جعفر صادق-صدای زیارت امام جعفر صادقدانلود صدای زیارت امام جعفر صادقبرای دانلود صداهای زیارت امام جعفر صادق با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/13   |
بازدید
88 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای دعای ام داوود را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود دعای ام داوود برای حاجت-دعای ام داوود صوتی-دعای ام داوود صوتدانلود صدای دعای ام داوودبرای دانلود صداهای دعای ام داوود با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/05   |
بازدید
71 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای مناجات زاهدین را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:مناجات پارسایان یا مناجات الزاهدین-قرائت مناجات زاهدین-مناجات الزاهدین صوتیدانلود صدای مناجات زاهدینبرای دانلود صداهای مناجات زاهدین با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/04   |
بازدید
28 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای زیارت امام محمد باقر را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:زیارت امام محمد باقر-سلام به امام باقر-دعای امام محمد باقر صوتیدانلود صدای زیارت امام محمد باقر برای دانلود صداهای زیارت امام محمد باقر با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/04   |
بازدید
40 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای مناجات معتصمین را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:مناجات پناهندگان یا مناجات المعتصمین-مناجات المعتصمین صوتی-دانلود صوت مناجات معتصمیندانلود صدای مناجات معتصمینبرای دانلود صداهای مناجات معتصمین با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/02   |
بازدید
76 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای مناجات ذاکرین را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:مناجات الذاکرین صوتی-مناجات اهل ذکر یا مناجات الذاکرین-دانلود مناجات ذاکریندانلود صدای مناجات ذاکرینبرای دانلود صداهای مناجات ذاکرین با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/02   |
بازدید
59 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای مناجات مفتقرین را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:مناجات نیازمندان یا مناجات المفتقرین-دانلود صدای مناجات مفتقرین-دانلود صوتی مُناجاتُ مفتقریندانلود صدای مناجات مفتقرینبرای دانلود صداهای مناجات مفتقرین با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/02   |
بازدید
65 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای مناجات عارفین را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:مناجات عارفان یا مناجات العارفین-صوت مناجات العارفین-فایل صوتی مناجات العارفیندانلود صدای مناجات عارفینبرای دانلود صداهای مناجات عارفین با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/01/31   |
بازدید
61 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای مناجات متوسلین را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:قرائت مناجات المتوسّلین-صدای مناجات توسل کنندگان-تلاوت مناجات متوسلیندانلود صدای مناجات متوسلینبرای دانلود صداهای مناجات متوسلین با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/01/31   |
بازدید
79 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای مناجات محبین را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:مناجات محبین صوتی-مناجات المحبین صوتی زیبا-مناجات محبین خمسه عشردانلود صدای مناجات محبینبرای دانلود صداهای مناجات محبین با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/01/29   |
بازدید
81 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای مناجات مریدین را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صوت مناجات المریدین-مناجات المریدین خمسه عشر صوتی-صدای مناجات مریدیندانلود صدای مناجات مریدینبرای دانلود صداهای مناجات مریدین با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/01/28   |
بازدید
63 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای مناجات مطیعین را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود مناجات مطیعین-صدای مناجات مطیعین-صدای مناجات فرمانبرداران خدادانلود صدای مناجات مطیعینبرای دانلود صداهای مناجات مطیعین با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

خبرنامه ایمیلی
  • 312,355
  • 2,752,782
  • 73,352,789