دانلود رایگان صدای دعا و زیارت

دانلود رایگان انواع افکت صدای دعا و زیارت با فرمت mp3


نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/05/25   |
بازدید
37 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای دعا پانزدهم صحیفه سجادیه را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دعای پانزدهم صحیفه سجادیه با نوای زیبا-دعای پانزدهم صحیفه سجادیه-دعای ۱۵ صحیفه سجادیهدانلود صدای دعا پانزدهم صحیفه سجادیهبرای دانلود صداهای دعا پانزدهم صحیفه سجادیه با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/05/25   |
بازدید
27 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای دعا شانزدهم صحیفه سجادیه را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دعای 16 صحیفه سجادیه-دعای شانزدهم صحیفه سجادیه برای عفو و بخشش-نجوا شانزدهم صحیفه سجادیهدانلود صدای دعا شانزدهم صحیفه سجادیه برای دانلود صداهای دعا شانزدهم صحیفه سجادیه با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/05/20   |
بازدید
61 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای دعا سیزدهم صحیفه سجادیه را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دعای طلب حاجت دعای سیزدهم صحیفه سجادیه-دعای 13 صحیفه سجادیه-نیایش سیزدهم صحیفه سجادیهدانلود صدای دعا سیزدهم صحیفه سجادیهبرای دانلود صداهای دعا سیزدهم صحیفه سجادیه با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/05/20   |
بازدید
38 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای دعا چهاردهم صحیفه سجادیه را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دعای 14 صحیفه سجادیه-دعای چهاردهم صحیفه سجادیه-دعای چهاردهم صحیفه سجادیه برای ظلم و ستم-دعای شکایت از ظالمدانلود صدای دعا چهاردهم صحیفه سجادیهبرای دانلود صداهای دعا چهاردهم صحیفه سجادیه با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/04/25   |
بازدید
126 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای دعا نهم صحیفه سجادیه را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دعای نهم صحیفه سجادیه-صحیفه سجادیه دعای 9-دعای نهم صحیفه سجادیه برای بخشش گناهاندانلود صدای دعا نهم صحیفه سجادیهبرای دانلود صداهای دعا نهم صحیفه سجادیه با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/04/25   |
بازدید
84 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای دعا ششم صحیفه سجادیه را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دعای 6 صحیفه سجادیه-دعای ششم صحیفه سجادیه برای صبح و شب-دعای ششم نیایش در بامداد و شامگاهدانلود صدای دعا ششم صحیفه سجادیهبرای دانلود صداهای دعا ششم صحیفه سجادیه با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/04/25   |
بازدید
76 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای دعا تحویل سال پارسی را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دعای تحویل سال پارسی-دعای تحویل سال به زبان پارسی اصیل و باستانی-دعای تحویل سال پارسی صوتیدانلود صدای دعا تحویل سال پارسیبرای دانلود صداهای دعا تحویل سال پارسی با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/04/19   |
بازدید
113 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای اذان با صدای حسینعلی شریف را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:اذان با صدای حسینعلی شریف-دانلود صدای اذان حسینعلی شریف-اذان حسینعلی شریفدانلود قرآن با صدای حسینعلی شریفبرای دانلود صداهای اذان با صدای حسینعلی شریف با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/04/16   |
بازدید
90 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای دعا سوم صحیفه سجادیه را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دعای 3 صحیفه سجادیه-دعای سوم صحیفه سجادیه-نیایش سوم صحیفه سجادیه به فارسی-دعای سوم صحیفه سجادیه برای فرشته‌هادانلود صدای دعا سوم صحیفه سجادیهبرای دانلود صداهای دعا سوم صحیفه سجادیه با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/04/16   |
بازدید
104 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای دعا چهارم صحیفه سجادیه را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دعای 4 چهارم صحیفه سجادیه-دانلود صوت دعای چهارم صحیفه سجادیه-دعای چهارم صحیفه سجادیه برای مومنین به پیامبراندانلود صدای دعا چهارم صحیفه سجادیهبرای دانلود صداهای دعا چهارم صحیفه سجادیه با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/04/14   |
بازدید
93 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای دعا دوم صحیفه سجادیه را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دعای دوم صحیفه سجادیه-دعای دوم 2 صحیفه سجادیه-دعای دوم صحیفه سجادیه برای صلوات بر پیامبر-دعای دوم صحیفه سجادیه صوتیدانلود صدای دعا دوم صحیفه سجادیهبرای دانلود صداهای دعا دوم صحیفه سجادیه با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/04/14   |
بازدید
128 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای دعا اول صحیفه سجادیه را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دعای اول صحیفه سجادیه برای ستایش خدواند-دعای اول صحیفه سجادیه-دعا 1 صحیفه سجادیه-دعای اول صحیفه سجادیه در حمد و ستایش خدای عزوجلصدای دعا اول صحیفه سجادیهبرای دانلود صداهای دعا اول صحیفه سجادیه با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/04/13   |
بازدید
84 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای دعا دهم صحیفه سجادیه را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دعای دهم صحیفه سجادیه-دعای دهم صحیفه سجادیه صوتی-دعای دهم صحیفه سجادیه برای حمایت خداونددانلود دعا دهم صحیفه سجادیه برای دانلود صداهای دعا دهم صحیفه سجادیه با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/04/13   |
بازدید
5,089 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای دعا با صدای سید احمد موسوی را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دعا با صدای سید احمد الموسوی-قرائت دعا با صدای سید احمد الموسوی-صدای سید احمد موسویدانلود دعا با صدای سید احمد موسویبرای دانلود صداهای دعا با صدای سید احمد موسوی با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/04/11   |
بازدید
117 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای دعا بیستم صحیفه سجادیه را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دعای بیستم صحیفه سجادیه-دعای بیستم صحیفه سجادیه صوتی-صوت دعای بیستم صحیفه سجادیهدانلود صدای دعا بیستم صحیفه سجادیهبرای دانلود صداهای دعا بیستم صحیفه سجادیه با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

خبرنامه ایمیلی
  • 312,355
  • 2,752,782
  • 73,352,789