دانلود رایگان صدای شعر و قصه


نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/03/01   |
بازدید
69 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای شعر به گیتی به از راستی پیشه نیست را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صوت شعر به گیتی به از راستی پیشه نیست-شعر به گیتی به از راستی پیشه نیست-شعر به گیتی به از راستی پیشه نیست کاملدانلود صدای شعر به گیتی به از راستی پیشه نیستبرای دانلود صداهای شعر به گیتی به از راستی پیشه نیست با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/03/01   |
بازدید
23 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای شعر به نام خداوند جان و خرد را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:شعر به نام خداوند جان و خرد از فردوسی-شعر به نام خداوند جان و خرد صوتی-شاهنامه خوانی شعر به نام خداوند جان و خرددانلود صدای شعر به نام خداوند جان و خردبرای دانلود صداهای شعر به نام خداوند جان و خرد با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/27   |
بازدید
54 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای قصه کیف نارنجی را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:قصه ی کیف نارنجی-قصه صوتی کیف نارنجی-صدای قصه کیف نارنجیدانلود صدای قصه کیف نارنجیبرای دانلود صداهای قصه کیف نارنجی با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/26   |
بازدید
37 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای سرود آی دنیا میبینی تو اقتدارو یا نه را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای سرود آی دنیا ظلم تا ابد نمی پذیریم-صدای شعر آی دنیا-صدای سرود آی دنیا میبینیدانلود صدای سرود آی دنیا میبینی تو اقتدارو یا نهبرای دانلود صداهای سرود آی دنیا میبینی تو اقتدارو یا نه با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/25   |
بازدید
62 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای شعر امشب صدای تیشه از بیستون نیامد را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:شعر امشب صدای تیشه از بیستون نیامد-صدای دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد سلیمان رضایی-دیشب صدای تیشه از بیستون نیامد شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد-شعر امشب صدای تیشه از بیستون نیامد صوتیدانلود صدای شعر امشب صدای تیشه از بیستون نیامدبرای دانلود صداهای شعر امشب صدای تیشه از بیستون نیامد با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/25   |
بازدید
33 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای شعر ری را را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:شعر ری را-صدای شعر ری را-خوانش شعر ری رادانلود صدای شعر ری رابرای دانلود صداهای شعر ری را با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/24   |
بازدید
52 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای سرود یک صدا ایران را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:سرود یک صدا ایران-دانلود سرود یک صدا ایران-سرود یک صدا ایران اقا اجازه-شعر یکصدا ایراندانلود صدای سرود یک صدا ایرانبرای دانلود صداهای سرود یک صدا ایران با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/19   |
بازدید
62 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای قصه پسر تنبل را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:قصه کودکانه پسر تنبل-قصه پسر تنبل صوتی-قصه پسر تنبلدانلود صدای قصه پسر تنبلبرای دانلود صداهای قصه پسر تنبل با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/18   |
بازدید
178 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای قصه اسب تک شاخ را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:قصه اسب تک شاخ صوتی-قصه اسب تک شاخ جدید-قصه اسب تک شاخ بالداردانلود صدای قصه اسب تک شاخبرای دانلود صداهای قصه اسب تک شاخ با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/18   |
بازدید
63 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای قصه اصحاب فیل را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:خلاصه داستان اصحاب فیل-خلاصه داستان اصحاب فیل برای کودکان-داستان اصحاب فیل و ابرههدانلود صدای قصه اصحاب فیلبرای دانلود صداهای قصه اصحاب فیل با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/15   |
بازدید
72 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای قصه گیسو کمند را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:قصه گیسو کمند صوتی-خلاصه داستان گیسو کمند-خلاصه داستان گیسو کمند به فارسی-قصه صوتی گیسو کمنددانلود صدای قصه گیسو کمندبرای دانلود صداهای قصه گیسو کمند با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/05   |
بازدید
166 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای قصه خروس زری پیرهن پری را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود خروس زری پیرهن پری با کیفیت عالی-قصه صوتی خروس زری پیرهن پری-دانلود داستان خروس زری پیرهن پری-خلاصه داستان خروس زری پیرهن پریدانلود صدای قصه خروس زری پیرهن پریبرای دانلود صداهای قصه خروس زری پیرهن پری با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/05   |
بازدید
100 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای قصه زیبای خفته را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:قصه زیبای خفته صوتی-داستان زیبای خفته واقعی-خلاصه داستان زیبای خفتهدانلود صدای قصه زیبای خفتهبرای دانلود صداهای قصه زیبای خفته با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/04   |
بازدید
100 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای شعر پیرمرد مهربون مزرعه داره را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود شعر پیرمرد مهربون مزرعه داره-دانلود آهنگ پیرمرد مهربون مزرعه داره تو مزرعش یه گاو-شعر پیرمرد مهربون مزرعه داره صوتی-شعر کودکانه پیرمرد مهربون مزرعه داره-دانلود آهنگ پیرمرد مهربون مزرعه داره انگلیسی mp3دانلود صدای شعر پیرمرد مهربون مزرعه دارهبرای دانلود صداهای شعر پیرمرد مهربون مزرعه داره با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/04   |
بازدید
53 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای نادر نادرپور را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:شعر خوانی استاد نادر نادر پور-اشعار صوتی نادر نادرپور-شعر نادر نادرپور صوتیدانلود صدای نادر نادرپوربرای دانلود صداهای نادر نادرپور با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

خبرنامه ایمیلی
  • 312,355
  • 2,752,782
  • 73,352,789