دانلود رایگان صدای شعر و قصه


نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/24   |
بازدید
10 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای سرود یک صدا ایران را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:سرود یک صدا ایران-دانلود سرود یک صدا ایران-سرود یک صدا ایران اقا اجازه-شعر یکصدا ایراندانلود صدای سرود یک صدا ایرانبرای دانلود صداهای سرود یک صدا ایران با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/19   |
بازدید
40 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای قصه پسر تنبل را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:قصه کودکانه پسر تنبل-قصه پسر تنبل صوتی-قصه پسر تنبلدانلود صدای قصه پسر تنبلبرای دانلود صداهای قصه پسر تنبل با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/18   |
بازدید
73 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای قصه اسب تک شاخ را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:قصه اسب تک شاخ صوتی-قصه اسب تک شاخ جدید-قصه اسب تک شاخ بالداردانلود صدای قصه اسب تک شاخبرای دانلود صداهای قصه اسب تک شاخ با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/18   |
بازدید
35 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای قصه اصحاب فیل را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:خلاصه داستان اصحاب فیل-خلاصه داستان اصحاب فیل برای کودکان-داستان اصحاب فیل و ابرههدانلود صدای قصه اصحاب فیلبرای دانلود صداهای قصه اصحاب فیل با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/15   |
بازدید
56 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای قصه گیسو کمند را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:قصه گیسو کمند صوتی-خلاصه داستان گیسو کمند-خلاصه داستان گیسو کمند به فارسی-قصه صوتی گیسو کمنددانلود صدای قصه گیسو کمندبرای دانلود صداهای قصه گیسو کمند با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/05   |
بازدید
72 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای قصه خروس زری پیرهن پری را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود خروس زری پیرهن پری با کیفیت عالی-قصه صوتی خروس زری پیرهن پری-دانلود داستان خروس زری پیرهن پری-خلاصه داستان خروس زری پیرهن پریدانلود صدای قصه خروس زری پیرهن پریبرای دانلود صداهای قصه خروس زری پیرهن پری با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/05   |
بازدید
66 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای قصه زیبای خفته را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:قصه زیبای خفته صوتی-داستان زیبای خفته واقعی-خلاصه داستان زیبای خفتهدانلود صدای قصه زیبای خفتهبرای دانلود صداهای قصه زیبای خفته با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/04   |
بازدید
76 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای شعر پیرمرد مهربون مزرعه داره را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود شعر پیرمرد مهربون مزرعه داره-دانلود آهنگ پیرمرد مهربون مزرعه داره تو مزرعش یه گاو-شعر پیرمرد مهربون مزرعه داره صوتی-شعر کودکانه پیرمرد مهربون مزرعه داره-دانلود آهنگ پیرمرد مهربون مزرعه داره انگلیسی mp3دانلود صدای شعر پیرمرد مهربون مزرعه دارهبرای دانلود صداهای شعر پیرمرد مهربون مزرعه داره با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/04   |
بازدید
39 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای نادر نادرپور را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:شعر خوانی استاد نادر نادر پور-اشعار صوتی نادر نادرپور-شعر نادر نادرپور صوتیدانلود صدای نادر نادرپوربرای دانلود صداهای نادر نادرپور با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/01/31   |
بازدید
77 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای قصه خرگوش باهوش و شیر را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:قصه صوتی خرگوش باهوش-قصه شیر و خرگوش باهوش-داستان شیر و خرگوش باهوشدانلود صدای قصه خرگوش باهوش و شیربرای دانلود صداهای قصه خرگوش باهوش و شیر با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/01/27   |
بازدید
292 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای سرود اردو را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود سرود اردو صوتی-دانلود نعت اردو-سرود شاد اردو-سرود اردو جهادی صوتی-دانلود صدای شعر اردودانلود صدای سرود اردوبرای دانلود صداهای سرود اردو با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/01/27   |
بازدید
92 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای اشعار مولوی کرد را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود دکلمه اشعار مولوی کرد-بهترین شعر مولوی کرد-اشعار فارسی مولوی کرددانلود صدای اشعار مولوی کردبرای دانلود صداهای اشعار مولوی کرد با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/01/26   |
بازدید
210 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای قصه جک و لوبیای سحر آمیز را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:قصه جک و لوبیای سحرآمیز-قصه صوتی جک و لوبیای سحر آمیز قدیمی-خلاصه داستان جک و لوبیای سحر آمیز-دانلود قصه لوبیای سحر آمیز-قصه صوتی لوبیای سحر آمیزدانلود صدای قصه جک و لوبیای سحر آمیزبرای دانلود صداهای قصه جک و لوبیای سحر آمیز با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/01/26   |
بازدید
61 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای شعر جشن آب را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود آهنگ آب آب آب اومد-شعر جشن آب کلاس اول ابتدایی-جشن آب صوتیدانلود صدای شعر جشن آببرای دانلود صداهای شعر جشن آب با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/01/26   |
بازدید
60 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای شعر ای مادر عزیز را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:آهنگ شعر ای مادر عزیز-فایل صوتی شعر ای مادر عزیز فارسی ششم-شعر ای مادر عزیز کلاس ششم-شعر ای مادر عزیز که جانم فدای تو-شعر ای مادر عزیز که جانم فدای تو قربان مهربانی و لطف و صفای تودانلود صدای شعر ای مادر عزیزبرای دانلود صداهای شعر ای مادر عزیز با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

خبرنامه ایمیلی
  • 312,355
  • 2,752,782
  • 73,352,789