دانلود رایگان صدای شعر و قصه


نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/06/15   |
بازدید
24 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای شعر رستگاری را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:فارسی هفتم شعرخوانی درس دوازدهم رستگاری-دانلود روخوانی شعر رستگاری-صوت شعر رستگاری هفتم-دانلود شعر رستگاری فارسی هفتمدانلود صدای شعر رستگاری برای دانلود صداهای شعر رستگاری با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/06/15   |
بازدید
21 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای شعر خرد و دانش را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:بخوان و حفظ کن فارسی چهارم دبستان خرد و دانش-شعر خرد و دانش صوتی-شعر خرد و دانش کاملدانلود صدای شعر خرد و دانشبرای دانلود صداهای شعر خرد و دانش با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/06/10   |
بازدید
39 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای شعر صبح بی تو را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:شعرخوانی صبح بی تو فارسی یازدهم-صبح بی تو رنگ بعدازظهر یک آدینه دارد-شعرخوانی صبح بی تودانلود صدای شعر صبح بی توبرای دانلود صداهای شعر صبح بی تو با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/06/10   |
بازدید
26 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای شعر پرورده عشق را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:روخوانی فارسی یازدهم درس ششم پرورده عشق-روخوانی پرورده ی عشق-شعر پرورده عشق فارسی یازدهم-تدریس پرورده عشقدانلود صدای شعر پرورده عشقبرای دانلود صداهای شعر پرورده عشق با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/06/10   |
بازدید
27 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای شعر زاغ و کبک را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:شعرخوانی زاغ و کبک فارسی یازدهم-روان خوانی زاغ و کبک-شعر زاغ و کبک فارسی یازدهمدانلود صدای شعر زاغ و کبکبرای دانلود صداهای شعر زاغ و کبک با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/06/09   |
بازدید
37 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای شعر من یار مهربانم را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:شعر یار مهربان-شعر من یار مهربانم دانا و خوش بیانم-دانلود ترانه کودکانه من یار مهربانمدانلود صدای شعر من یار مهربانمبرای دانلود صداهای شعر من یار مهربانم با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/06/09   |
بازدید
24 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای شعر قایقی خواهم ساخت را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:قایقی خواهم ساخت از سهراب سپهری-دانلود دکلمه پشت دریاها شهری ست-دکلمه قایقی خواهم ساختدانلود صدای شعر قایقی خواهم ساخت برای دانلود صداهای شعر قایقی خواهم ساخت با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/06/08   |
بازدید
36 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای شعر دو کاج را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:شعر معروف دو کاج-شعر صوتی دو کاج-نسخه قدیم و جدید شعر دو کاجدانلود صدای شعر دو کاج برای دانلود صداهای شعر دو کاج با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/06/07   |
بازدید
42 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای شعر شیر خدا را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:روخوانی شعر شیر خدا-روان خوانی شعر شیرخدا-درس دوازدهم فارسی ششم شعر شیرخدادانلود صدای شعر شیر خدا برای دانلود صداهای شعر شیر خدا با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/05/30   |
بازدید
63 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای شعر رنگین کمون چند رنگه را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:آهنگ کودکانه رنگین کمان-دانلود آهنگ کودکانه رنگین کمون چند رنگه-شعر رنگین کمان کودکانه-دانلود شعر رنگین کماندانلود صدای شعر رنگین کمون چند رنگهبرای دانلود صداهای شعر رنگین کمون چند رنگه با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/05/30   |
بازدید
72 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای شعر عمو زنجیر باف را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:آهنگ شاد عمو زنجیر باف کودکانه-شعر و ترانه کودکانه عمو زنجیرباف-شعر عمو زنجیر باف بله زنجیر منو بافتیدانلود صدای شعر عمو زنجیر بافبرای دانلود صداهای شعر عمو زنجیر باف با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/05/30   |
بازدید
53 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای شعر آهویی دارم خوشگله را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:آهنگ کودکانه اهویی دارم خوشگله فرار کرده زدستم-ترانه کودکانه آهویی دارم خوشگله-دانلود آهنگ آهویی دارم خوشگله فرار کرده ز دستمدانلود صدای شعر آهویی دارم خوشگلهبرای دانلود صداهای شعر آهویی دارم خوشگله با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/05/25   |
بازدید
58 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای شعر یه جوجه قهرمانه را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود آهنگ وقتی میگن به جوجه که جوجه قهرمانه-صدای شعر جوجه کوچولو-شعر یه جوجه قهرمانه جوجه خودش میدانهدانلود صدای شعر یه جوجه قهرمانهبرای دانلود صداهای شعر یه جوجه قهرمانه با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/05/19   |
بازدید
76 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای شعر محلمون چقدر قشنگه را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:شعر محلمون چقدر قشنگه-اهنگ عموپورنگ محله مون چقدر قشنگه-محله مون چقدر قشنگ شعر عمو پورنگدانلود صدای شعر محلمون چقدر قشنگه برای دانلود صداهای شعر محلمون چقدر قشنگه با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/05/19   |
بازدید
123 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای شعر جوجه جوجه طلایی را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:شعر کودکانه جوجه طلایی-ترانه شاد کودکانه جوجه جوجه طلایی-دانلود آهنگ کودکانه جوجه جوجه طلایی نوکت سرخ و حناییدانلود صدای شعر جوجه جوجه طلاییبرای دانلود صداهای شعر جوجه جوجه طلایی با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

خبرنامه ایمیلی
  • 312,355
  • 2,752,782
  • 73,352,789