دانلود رایگان صدای فضا

دانلود رایگان انواع افکت صدای فضانوردان در حال مرگ،دانلود صدای فضا از ناسا،دانلود صدای فضا و کهکشان،صدای زیبای فضا،صدا های عجیب در فضا،صدای سه بعدی فضا،صدای فضایی برای زنگ موبایل،صدای ترسناک کهکشان


نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/09/28   |
بازدید
1,701 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای شهاب سنگ را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای برخورد شهاب سنگ-صدای برخورد شهاب سنگ به مریخ-صدای گذر شهاب سنگ از کنار زمیندانلود صدای شهاب سنگ برای دانلود صداهای شهاب سنگ با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/08/24   |
بازدید
2,032 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای بیگ بنگ را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای انفجار بیگ بنگ-صدای انفجار بزرگ بیگ بنگدانلود صدای بیگ بنگبرای دانلود صداهای بیگ بنگ با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/08/06   |
بازدید
4,770 بازدید

در این سایت می‌توانید با یک کلیک، انواع صداهای سفینه فضایی را پخش کنید و با کیفیت بالا و به صورت کاملاً رایگان با فرمت mp3 صوتی دانلود کنید.
افکت ها:صدای سفینه فضایی برای زنگ موبایل-صدای فرود سفینه فضایی-دانلود آهنگ سفینه فضاییدانلود صدای سفینه فضاییبرای دانلود صداهای سفینه فضایی با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/08/06   |
بازدید
1,330 بازدید

در این سایت می‌توانید با یک کلیک، انواع صداهای فضانوردان را پخش کنید و با کیفیت بالا و به صورت کاملاً رایگان با فرمت mp3 صوتی دانلود کنید.
افکت ها:صدای فضانوردان در حال مرگ-افکت صدای فضانورددانلود صدای فضانوردانبرای دانلود صداهای فضانوردان با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/08/06   |
بازدید
5,186 بازدید

در این سایت می‌توانید با یک کلیک، انواع صداهای آدم فضایی را پخش کنید و با کیفیت بالا و به صورت کاملاً رایگان با فرمت mp3 صوتی دانلود کنید.
افکت ها:آهنگ آدم فضایی-آهنگ آدم فضایی بی کلام-صدای آدم فضاییدانلود صدای آدم فضاییبرای دانلود صداهای آدم فضایی با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/07/12   |
بازدید
1,438 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای شفق قطبی را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای زیباترین شفق قطبی-شفق قطبی صدادانلود صدای شفق قطبیبرای دانلود صداهای شفق قطبی با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/06/30   |
بازدید
6,880 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای سیاره های منظومه شمسی را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای سیارات کهکشان راه شیری-صدای عجیب سیاره ها-صدای سیارات منظومه شمسی را بشنوید-صدای ضبط شده سیارات توسط ناسا-صدای سیاره ها و ستاره هادانلود صدای سیاره های منظومه شمسیبرای دانلود صداهای سیاره های منظومه شمسی با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/06/30   |
بازدید
3,049 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای سیاه چاله را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای سیاه چاله ترسناک-دانلود صدای سیاه چاله-دانلود صدای سیاه چاله mp3-صدای سیاه چالهدانلود صدای سیاه چالهبرای دانلود صداهای سیاه چاله با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/06/30   |
بازدید
1,809 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای سمفونی سیارات را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود صدای سیاره های منظومه شمسی-دانلود موسیقی کهکشان ناسا-دانلود صدای کهکشان برای مدیتیشن-صدای چرخش سیارات-صدای سیارات ناسا-صدای کرات کیهانی-صدای سیارات کهکشان راه شیریدانلود صدای سمفونی سیاراتبرای دانلود صداهای سمفونی سیارات با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/06/28   |
بازدید
2,835 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای سحابی چشم خدا را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای سحابی چشم خدا-سحابی چشم خدا-صدای سحابی چشم خدا mp3دانلود صدای سحابی چشم خدا برای دانلود صداهای سحابی چشم خدا با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/06/28   |
بازدید
1,334 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای سحابی دروازه بهشت را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:سحابی دوازه بهشت-دانلود صدای سحابی دروازه بهشت-صدای دروازه بهشت-دانلود صدای سحابی دروازه بهشت mp3صدای سحابی دروازه بهشتبرای دانلود صداهای سحابی دروازه بهشت با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/06/28   |
بازدید
729 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای سحابی دلقک را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای سحابی دلقک-دانلود صدای سحابی-صدای سحابی دلقک mp3-دانلود صدای سحابی دلقکدانلود صدای سحابی دلقکبرای دانلود صداهای سحابی دلقک با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/06/28   |
بازدید
964 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای سحابی پروانه را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای سحابی -دانلود صدای سحابی پروانه-صدای سحابی پروانه-دانلود افکت صدای سحابی پروانه mp3-صدای انواع سحابیدانلود صدای سحابی پروانهبرای دانلود صداهای سحابی پروانه با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/06/19   |
بازدید
1,794 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای جو زمین را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود صدای کهکشان برای مدیتیشن-صدای جو زمین-صدای کهکشان ها-بلندترین صدای کره زمین-صدای زیبای فضا-دانلود صدای جو زمین-صدای جو زمیندانلود صدای جو زمینبرای دانلود صداهای جو زمین با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/06/17   |
بازدید
3,695 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای چرخش کره زمین را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود صدای فضا از ناسا-بلندترین صدای کره زمین-صدای زمین از فضا-صدای حرکت کره زمین-صدای چرخش کره زمیندانلود صدای چرخش کره زمینبرای دانلود صداهای چرخش کره زمین با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

خبرنامه ایمیلی
  • 312,355
  • 2,752,782
  • 73,352,789