دانلود رایگان صدای قرآن

دانلود رایگان انواع صوت دلنشین قرآن،تلاوت قرآن کریم از اول تا آخر، دانلود تلاوت قرآن با صوت زیبا، تلاوت قرآن عبدالباسط، صوت دلنشین قرآن، زیباترین تلاوت قرآن صوتی، تلاوت قرآن کوتاه و طولانی، سوزناک ترین تلاوت قرآن با فرمت mp3


نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/19   |
بازدید
129 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای سوره القارعة را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:تلاوت زیبای سوره القارعه-سوره قارعه صوتی برای کودکان-سوره قارعه صوتیدانلود صدای سوره القارعةبرای دانلود صداهای سوره القارعة با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/19   |
بازدید
81 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای سوره ماعون را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:فایل صوتی سوره ماعون-سوره ماعون کودکانه-سوره ماعون صوتیدانلود صدای سوره ماعونبرای دانلود صداهای سوره ماعون با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/18   |
بازدید
80 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای سوره ممتحنه را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صوت زیبای سوره ممتحنه-سوره ممتحنه صوتی-سوره ممتحنه برای کودکان-سوره ممتحنه کودکانهدانلود صدای سوره ممتحنهرای دانلود صداهای سوره ممتحنه با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/18   |
بازدید
75 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای سوره مطففین را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:سوره مطففین صوتی-صوت کامل سوره مطففین-سوره مطففین برای کودکاندانلود صدای سوره مطففینبرای دانلود صداهای سوره مطففین با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/17   |
بازدید
70 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای سوره مرسلات را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:سوره مرسلات برای کودکان-سوره مرسلات صوتی-تلاوت سوره مرسلاتدانلود صدای سوره مرسلاتبرای دانلود صداهای سوره مرسلات با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/16   |
بازدید
87 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای سوره انفطار را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:سوره انفطار برای کودکان-سوره انفطار صوتی-سوره انفطار با صوت زیبادانلود صدای سوره انفطاربرای دانلود صداهای سوره انفطار با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/14   |
بازدید
107 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای سوره عبس را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:سوره عبس صوتی-صدای سوره عبس-سوره عبس با صوت زیبا-تلاوت سوره عبسدانلود صدای سوره عبسبرای دانلود صداهای سوره عبس با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/12   |
بازدید
123 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای سوره الحاقة را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:سوره الحاقه صوتی-دانلود سوره الحاقه-سوره حاقه برای کودکاندانلود صدای سوره الحاقةبرای دانلود صداهای سوره الحاقة با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/12   |
بازدید
75 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای سوره معارج را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود سوره معارج-سوره معارج صوتی تندخوانی-سوره معارج کاملدانلود صدای سوره معارجبرای دانلود صداهای سوره معارج با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/11   |
بازدید
87 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای سوره طلاق را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود سوره طلاق با صوت زیبا-دانلود صوتی سوره طلاق-زیباترین تلاوت سوره طلاق-سوره طلاق صوتی تندخوانی-سوره طلاق صوتیدانلود صدای سوره طلاقبرای دانلود صداهای سوره طلاق با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/06   |
بازدید
113 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای سوره احقاف را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:تلاوت سوره احقاف-سوره احقاف صوتی تندخوانی-سوره احقاف کامل-دانلود سوره أحقاف-سوره احقاف با صوت زیبادانلود صدای سوره احقافبرای دانلود صداهای سوره احقاف با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/06   |
بازدید
117 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای سوره طور را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:سوره طور صوتی-سوره طور کامل-قرائت سوره طوردانلود صدای سوره طوربرای دانلود صداهای سوره طور با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/02/05   |
بازدید
66 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای سوره تغابن را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:سوره تغابن برای کودکان-سوره تغابن صوتی-خواندن سوره تغابن-سوره تغابن بدون ترجمهدانلود صدای سوره تغابنبرای دانلود صداهای سوره تغابن با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/01/29   |
بازدید
130 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای سوره شورى را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:سوره شوری کامل-قرائت سوره شوری-سوره شوری صوتی-دانلود سوره شوریدانلود صدای سوره شورىبرای دانلود صداهای سوره شورى با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/01/29   |
بازدید
129 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای سوره غافر را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود سوره غافر-صوت سوره غافر-ترتیل سوره غافر-قرائت سوره غافر-سوره غافر صوتیدانلود صدای سوره غافربرای دانلود صداهای سوره غافر با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

خبرنامه ایمیلی
  • 312,355
  • 2,752,782
  • 73,352,789