دانلود رایگان صدای محیط

دانلود رایگان انواع افکت صداهای محیط و مکان شلوغ، صنعتی، پارک، بانک، بیمارستان، شهر، بازار، اداره، کولر و… با فرمت mp3


نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
24/06/14   |
بازدید
72 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای افکت صدای ضربه محکم را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود رایگان افکت ضربه-دانلود صدای ضربه زدن-افکت ضربه زدن به چوبدانلود افکت صدای ضربه محکمبرای دانلود صداهای ضربه محکم با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/12/17   |
بازدید
1,623 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای نجاری را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:افکت صدا نجاری-دانلود صدای محیط نجاری-دانلود صدای بریدن چوب در نجاریدانلود افکت صدای نجاریبرای دانلود صداهای نجاری با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/11/20   |
بازدید
543 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای پارو زدن برف را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای پارو زدن برف-افکت صدای پارو کردن برف-دانلود صدای پارو زدن برف در فضای بازدانلود صدای پارو زدن برفبرای دانلود صداهای پارو زدن برف با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/11/01   |
بازدید
1,576 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای مسجد را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:افکت صدا مسجد-دانلود صدای مسجد-دانلود افکت صدای مسجد و اذاندانلود صدای مسجدبرای دانلود صداهای مسجد با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/10/30   |
بازدید
2,705 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای کارناوال ماشین عروس را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود صدای بوق ماشین عروس-صدای کارناوال ماشین عروس-صدای حرکت ماشین عروسصدای کارناوال ماشین عروسبرای دانلود صداهای کارناوال ماشین عروس با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/10/20   |
بازدید
1,133 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای گر گرفتن آتش را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای آتش ترسناک-صدای شعله ور شدن آتش-صدای گر گرفتن آتشدانلود صدای گر گرفتن آتشبرای دانلود صداهای گر گرفتن آتش با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/10/20   |
بازدید
646 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای کندن زمین را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:افکت صدای کندن زمین-افکت صدا حفر کردن زمین-دانلود صدای کندن خاکدانلود صدای کندن زمینبرای دانلود صداهای کندن زمین با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/10/05   |
بازدید
697 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای زندگی عشایری را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای کوه و صحرا-صدای زندگی عشایری-صدای چرا گوسفنداندانلود صدای زندگی عشایری برای دانلود صداهای زندگی عشایری با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/10/04   |
بازدید
704 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای عجیب در کعبه را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود صوتی اذان داخل کعبه-صدای فرشته در کعبهدانلود صدای عجیب در کعبهبرای دانلود صداهای عجیب در کعبه با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/10/01   |
بازدید
523 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای سیرک را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود صدای سیرک-صدای سیرک-افکت صدا سیرکدانلود صدای سیرکبرای دانلود صداهای سیرک با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/10/01   |
بازدید
944 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای تئاتر را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:افکت صدا تئاتر-دانلود صدای تئاتر-صدای محیط تئاتردانلود صدای تئاتربرای دانلود صداهای تئاتر با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/09/19   |
بازدید
1,494 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای ریختن نوشابه های گاز دار را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود صدای ریختن نوشابه در لیوان-دانلود صدای ریختن نوشابه گاز دار در لیواندانلود صدای ریختن نوشابه های گاز دار برای دانلود صداهای ریختن نوشابه های گاز دار با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/09/15   |
بازدید
1,926 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای راه رفتن در برف را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای راه رفتن روی برف-دانلود صدای برف و راه رفتندانلود صدای راه رفتن در برفبرای دانلود صداهای راه رفتن در برف با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/09/09   |
بازدید
2,975 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای محیط خانه را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:صدای جمعیت کم-دانلود صدای محیط خانهدانلود صدای محیط خانهبرای دانلود صداهای محیط خانه با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

نویسنده
توسط:venusfn  |
تاریخ
23/08/30   |
بازدید
980 بازدید

در این سایت میتوانید انواع صدای تنور را پخش کنید و به صورت رایگان با فرمت mp3 صوتی با کیفیت بالا دانلود کنید.
افکت ها:دانلود صدای تنور نانوایی-دانلود صدای آتش نتوردانلود صدای تنوربرای دانلود صداهای تنور با لینک مستقیم به ادامه مطلب مراجعه کنید. (بیشتر…)

خبرنامه ایمیلی
  • 312,355
  • 2,752,782
  • 73,352,789